Op 25 februari 2016 bekroonde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts 34 transportbedrijven en 2753 vrachtwagenchauffeurs met een Truckveilig label. Het gaat om bedrijven en chauffeurs die in 2015 het Truckveilig-charter hebben ondertekend, een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Vlaamse overheid waarmee zowel transportbedrijven als vrachtwagenbestuurders zich aan de hand van een aantal concrete actiepunten kunnen engageren voor meer veiligheid in het wegtransport.

Wegtransport verbeteren

Met het Truckveilig-charter en het bijhorende label willen de VSV en de Vlaamse overheid transportbedrijven en vrachtwagenbestuurders die inspanningen leveren om de veiligheid in het wegtransport te verbeteren, op een positieve manier ondersteunen en de vele goede voorbeelden binnen de sector belonen en ruimer bekend maken. Het charter werd in 2012 gelanceerd en biedt chauffeurs en transportbedrijven jaarlijks de gelegenheid om het te ondertekenen of hun engagement te hernieuwen.

De ondertekenaars engageren zich om minimaal zeven zelfgekozen actiepunten uit een keuzelijst na te komen. Bestuurders kunnen er bijvoorbeeld over waken dat ze voldoende fit en uitgerust achter het stuur zitten, werkgevers kunnen zorgen voor haalbare rittenschema’s en een correct onderhoud van het vrachtwagenpark. Ook kunnen ze de lijst aanvullen met eigen engagementen.

Het Truckveilig-charter ondertekenen kan online op de website www.truckveilig.be.

2753 chauffeurs en 34 transportbedrijven

In 2015 telde het charter in totaal 4071 ondertekenaars, waarvan 3991 chauffeurs en 80 bedrijven. Er is sprake van een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2014, toen er in totaal 2243 ondertekenaars waren (2156 chauffeurs en 87 bedrijven).

2753 chauffeurs en 34 transportbedrijven vulden in 2015 een zelfevaluatie in en voldoen aan de criteria om dit jaar het Truckveilig-label toegekend te krijgen. Drie bedrijven en twee chauffeurs krijgen daarbij een speciale vermelding omwille van hun bijzondere engagement.

Veilig verkeer voor iedereen

Meer dan 80% van het vrachtvervoer in Vlaanderen gaat nog altijd over de weg. Elke dag gebeuren er gemiddeld 4 letselongevallen waar vrachtwagens bij betrokken zijn. Gelukkig doen steeds meer bedrijven en bestuurders concrete inspanningen om het verkeer veiliger te maken voor iedereen.

Het Truckveilig charter biedt een concreet kader en een vorm van erkenning voor iedereen die mee investeert in een veiligheidscultuur op de weg. De Vlaamse overheid zet onder meer in op opleidingen voor professionele bestuurders en controles van vrachtwagens langs de weg, bijvoorbeeld door middel van trajectcontroles, het gebruik van automatische weegbruggen (Weigh in Motion) en controles op de tussenafstanden.

Engagementen

De meerderheid van de werkgevers die het Truckveilig-charter in 2015 ondertekenden, waren grote of middelgrote bedrijven. De vaakst gekozen engagementen betreffen:

  • de technische staat van de voertuigen;
  • de correcte werking en gebruik van snelheidsbegrenzers en tachografen;
  • het organiseren van opleidingen;
  •  het opstellen van haalbare rittenschema’s.

Chauffeurs die het charter ondertekenden, deden dat meestal collectief, via het bedrijf waar ze in dienst zijn. Bij hen ligt de nadruk op:

  • het controleren van de staat van de vrachtwagen voor vertrek;
  • het naleven van de rij- en rusttijden;
  • het volgen van opleidingen;
  • het respecteren van de veiligheidsafstand ten opzichte van voorliggers.

Ongevallen met vrachtwagens: doorgaans ernstig

Volgens de recentste ongevallencijfers van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) telde Vlaanderen 1548 letselongevallen met vrachtwagens in 2014. Daarbij vielen 90 doden en 2046 gewonden, de grote meerderheid daarvan bij de opponenten van de vrachtwagens. Vrachtwagenongevallen vertegenwoordigen daarmee 5,9% van alle letselongevallen, 6,1% van alle gewonden en 22,9% van alle verkeersdoden in Vlaanderen (cijfers 2014).

Met 58 dodelijke slachtoffers per 1000 letselongevallen in 2014 blijven vrachtwagenongevallen bovengemiddeld ernstig. Dat heeft uiteraard te maken met de grote massa van vrachtwagens. Ter vergelijking, de gemiddelde ernst voor alle letselongevallen samen bedroeg 15 doden per 1000 letselongevallen in 2014. Bovendien is het dodental bij vrachtwagenongevallen in 2014 opnieuw gestegen. Een reden te meer om sterk in te zetten op veiligheidscultuur in de transportsector.