Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn partners en belanghebbenden kwamen op 12 en 13 november 2019 in Bilbao bij elkaar voor het slotevenement van de campagne “Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” voor 2018-2019.

Tijdens deze topbijeenkomst werden de resultaten van de campagne gevierd en kregen afgevaardigden de gelegenheid ervaringen en beste praktijken uit te wisselen op het gebied van vervanging van gevaarlijke stoffen, beperking van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en uitdagingen voor een effectieve preventie.

Een hoogtepunt van het evenement was de uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek. Dit jaar werden tien organisaties bekroond of kregen een eervolle vermelding voor hun innoverende benaderingen van het beheer van gevaarlijke stoffen.

Meer info