De campagne “Gezond werk: verlicht de last!” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) richt zich momenteel op de bevordering van gezonde spieren en botten bij kinderen en jongeren. Het nieuwe prioriteitsgebied past in een levensloopbenadering die meer inzicht kan geven in hoe en waarom aandoeningen van het bewegingsapparaat zich in de loop van de tijd voordoen en hoe de gezondheid van het bewegingsstelsel kan worden bevorderd.

De prevalentie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (ofwel musculoskeletale aandoeningen – MSA) bij kinderen en adolescenten is vrij hoog en veel jongeren treden toe tot de arbeidsmarkt met reeds bestaande problemen van het bewegingsstelsel, die door werk kunnen verergeren. Daarom moeten actoren op het gebied van volksgezondheid, onderwijs en veiligheid en gezondheid op het werk hun krachten bundelen om MSA te voorkomen en de gezondheid van het bewegingsapparaat bij kinderen en jongeren te bevorderen.

Bezoek voor meer informatie de website van de campagne "Gezond werk: verlicht de last! 2020-2022" van EU-OSHA.