De trend van thuiswerken zal zich na de pandemie waarschijnlijk doorzetten. Bij toekomstig beleid moet in het belang van het welzijn van werknemers aandacht worden besteed aan de opkomende risico’s van de digitale transformatie en de gevolgen hiervan voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

De publicaties van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) over thuiswerken zijn gericht op maatregelen, regelgeving en problemen op VGW-gebied en hoe deze van invloed zijn op werknemers.

Men kan meer te weten komen over voorbeelden van goede praktijken op VGW-gebied, die bedrijven in Europa hebben toegepast om thuiswerkers tijdens de pandemie te ondersteunen. Verder kan men lezen over de effectieve aanpak voor regelgeving rondom thuiswerken in de Europese Unie (EU) na COVID-19. Er wordt ook een overzicht gegeven van het thuiswerkbeleid op EU- en nationaal niveau vóór de pandemie. Men kan zich tenslotte verder verdiepen in wetgeving, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, problemen op VGW-gebied en het evenwicht tussen werk en privé.

Meer info

(Bron: Healthy Workplaces Campaign News – maart 2022: Thuiswerkers veilig en gezond houden: beleid, regelgeving en preventierapporten)