Een nieuwe studie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt een aantal aanbevelingen voor veilig en productief (voltijds of deeltijds) telewerken voor.

De synthesenota voor veilig en gezond telewerken beschrijft de gezondheidsvoordelen en -risico's van telewerken. Ook de veranderingen die nodig zijn om zich aan te passen aan de verschuiving naar verschillende vormen van telewerken als gevolg van de COVID-19-pandemie en de digitale transformatie van het werk komen aan bod.

Volgens het rapport zijn de voordelen onder andere een beter evenwicht tussen werk- en privéleven, de mogelijkheid van flexibele werktijden en meer lichaamsbeweging, minder verkeer en reistijden naar het werk, en minder luchtverontreiniging. Dit zijn allemaal factoren die de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het sociale welzijn kunnen verbeteren. Telewerken kan voor veel bedrijven ook de productiviteit helpen verhogen en de bedrijfskosten helpen verlagen.

Het rapport waarschuwt er wel voor dat zonder de juiste planning, organisatie en steun op het gebied van gezondheid en veiligheid, de gevolgen van telewerken voor de fysieke en mentale gezondheid en het sociale welzijn van de werknemers aanzienlijk kunnen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over isolement, burn-out, depressie, huiselijk geweld, musculoskeletale aandoeningen (MSA) en andere blessures, vermoeide ogen, meer roken en alcoholgebruik, langdurig zitten en verhoogde beeldschermtijd, en ongezonde gewichtstoename.

Het verslag schetst de rollen die regeringen, werkgevers, werknemers en bedrijfsgeneeskundige diensten moeten spelen bij de bevordering en bescherming van de gezondheid en veiligheid bij telewerken.

Meer info

(Bron: ILO News – februari 2022: Occupational safety and health in teleworking: Crucial changes needed to protect workers’ health while teleworking)