Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een rapport gepubliceerd met betrekking tot een gezamenlijke analyse van drie grote Europese enquêtes over gezondheids- en veiligheidsrisico's op de werkplek.

Het rapport biedt een helder en gedetailleerd beeld van de wijze waarop wordt omgegaan met veiligheid en gezondheid op het werk in Europa. Dit uitvoerige overzicht geeft inzicht in zowel de gezichtspunten van de organisaties inzake risicobeheer en risicobewustzijn, als die van de werknemers inzake de blootstelling aan risico's en werkplekgerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten.

De analyse onderzocht de resultaten van:

Met de bevindingen wil men beleidsmakers, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en professionals in veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk steunen in hun pogingen om veiliger en gezonder werkplekken tot stand te brengen.

Meer informatie op de website van EU-OSHA, in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties: