Op 15 juni 2018 heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk binnen de ondernemingen goedgekeurd. Dat besluit is het gevolg van het initiatief van de sociale partners dat tot stand kwam in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018.

Meer info daarover op de website van de Nationale Arbeidsraad: Burn-out - Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk – Wat?