Op 14 oktober 2021 organiseerde Preventie en Interim (PI), de centrale preventiedienst voor de uitzendsector, een studiedag naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de welzijnswet. Tijdens de studiedag stelde Preventie en Interim zich de vraag of men erin geslaagd is om, 25 jaar na de welzijnswet, een veilige en gezonde werkplek voor de werknemers te creëren.

Inhoud van de studiedag

De Welzijnswet was vooruitstrevend in zijn aanpak. Maar heeft de wet zijn doel gehaald?

Uit de inspectiecampagne in de uitzendsector in 2018 blijkt dat nog altijd meer dan 40% van de werkgevers niet over een risicoanalyse beschikken. Op vlak van gezondheidstoezicht is het probleem van tekort aan arbeidsartsen gekend waarvoor tot dusver geen structurele oplossing gevonden is. Mentale problemen zijn sterker naar voren gekomen dan 25 jaar geleden en vragen om een nieuwe aanpak. Tot slot is er de coronacrisis die aan telewerk een enorme boost heeft gegeven.

Tijdens de studiedag kwamen, na een inleiding door Marijke Bruyninckx van PI, 7 sprekers aan het woord, die aan de hand van verschillende onderwerpen een antwoord op bovenstaande vraag probeerde te formuleren. In de namiddag was er een debatmoment.

Volgende sprekers en onderwerpen kwamen aan bod:

  • Het gewijzigde KB Bedrijfsbezoeken van 14/08/2021 – Karine Eerdekens (Mensura)
  • 25 jaar Welzijnswet. Heeft de wet zijn doel behaald? – Luc Van Hamme (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk)
  • Uitzendarbeid en zijn regelgeving. hoe in Europa geregeld? – Lieve Ponnet (FOD Werkgelegenheid, Algemene Directie Humanisering van de Arbeid)
  • Naar een zinvolle invulling van het gezondheidstoezicht van de uitzendkracht – Edelhart Kempeneers (Attentia)
  • Enkele goede praktijken omtrent veerkracht en mentale gezondheid op de werkvloer – Eddie De Block en Suzanne Van Hemmen (Cohezio)
  • Belang gezondheidstoezicht bij ergonomische risico's bij uitzendkrachten – Benoit Calcus (Securex)
  • Welzijn op het werk in een veranderende arbeidswereld: enkele reflecties met bijzondere aandacht voor telewerk en deconnectie van het werk – Kelly Reyniers (VUB, KULeuven)

Meer info