Zowel voor het industrieel lawaai als voor de geluidsoverlast in landschapskantoren zijn er nieuwe inzichten die tot betere risicoanalyses en preventie moeten leiden. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), de Belgian Society for Occupational Hygiene (BSOH) en de Belgian Ergonomics Society (BES) organiseren op 1 februari 2019 een studiedag rond dit thema.

Meer informatie over en inschrijving voor de studiedag via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Industrieel lawaai en lawaai in (landschaps)kantoren.