Op 22 maart 2018 organiseerde de “Belgian Ergonomics Society” (BES) in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een studiedag over ergonomie en cobots.

Cobotica en ergonomie

De optimalisatie van werkposten om de veiligheid, gezondheid en prestaties van operatoren te verbeteren is van cruciaal belang, onafhankelijk van het feit of het over onder andere ziekenhuizen of industrie gaat.

Cobotica, een neologisme uit de woorden coöperatie en robotica, stelt een nieuwe oplossingspiste voor wat betreft mechanische vervangingssystemen.

Deze nieuwe types van robots werden ontwikkeld om nauwer samen te werken met de operator. Vanuit een ergonomisch oogpunt begeleiden en werken deze systemen in specifieke situaties met hem samen in termen van werksnelheid, vereiste inspanning, statische houdingen, trillingen of zelfs bescherming tegen gevaarlijke omgevingen (pyrotechniek, radioactief, risico op vallen/botsing, enz.) of fysieke omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid, stof, enz.).

De huidige cobotica worden gekenmerkt door de echte interactie, direct of via bediening op afstand, tussen een menselijke operator en een ondergeschikt of pseudo-autonooom robotsysteem. Het is daarom van essentieel belang om vanaf de ontwerpfase te denken aan de ergonomie van de interactie tussen de robot en zijn gebruiker.

Exoskeletten

De “exoskeletten”, een soort verlengstuk van het menselijk lichaam, vormen op hun beurt een klasse van enkelvoudige cobots, bijna uitsluitend gedifferentieerd door het feit dat de gebruiker is opgenomen in het apparaat, terwijl de gebruiker meestal buiten de cobot is. Naast de motorische versterkingen en prestaties in verplaatsingen en de drijvende krachten in de militaire, agrarische en industriële domeinen, drongen de exoskeletten door in de omgeving van de gezondheid en die van de fysieke beperkingen.

Meer info over de studiedag

Bekijk de video op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: BES - nationale studiedag - COBOTS.