Uit de resultaten van een recente enquête, die de federatie van technologiebedrijven Agoria en consultant PwC België hebben uitgevoerd bij 120 productiebedrijven en een aantal leveranciers en universiteiten, blijkt dat 7 van de 10 productiebedrijven reeds robotisering of aanverwante toepassingen in hun productieproces gebruiken of daarmee experimenteren.

De afgelopen jaren hebben de Belgische bedrijven fors geïnvesteerd in automatisering en digitalisering van hun productieprocessen. In België zijn meer dan 10.300 robots geïnstalleerd, volgens cijfers van de International Federation of Robotics (IFR), waardoor ons land in 2022 op de 15de plaats staat met een robotdichtheid van 198 robots per 10000 werknemers, tegenover een wereldgemiddelde van 141.

“De figuur toont een grafiek van de top 21 van de landen met de hoogste robotdichtheid per 10.000 inwoners. België bevindt zich in deze grafiek op plaats 15, Zuid-Korea op de eerste plaats.”

Uit het onderzoek blijkt dat, in tegenstelling tot grote ondernemingen, bijna 40% van de KMO’s geen robotisering gebruikt in hun productieproces of er geen basiservaring mee heeft. Onvoldoende opleiding en een gebrek aan interne kennis worden door de ondervraagde bedrijven als belangrijkste obstakels voor de invoering van robotisering geciteerd.

Meer informatie is beschikbaar op de website van Agoria:

In het verleden zijn op deze BeSWIC-website al een aantal berichten verschenen over robotica op de werkvloer. Hieronder enkele voorbeelden: