Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een rapport en een samenvatting ervan gepubliceerd met de bevindingen van haar onderzoeksproject over bewakings- en waarschuwingsbenaderingen voor de vroegtijdige opsporing van nieuwe risico’s en werkgerelateerde ziekten.

Waarschuwings- en bewakingssystemen kunnen beleidsmakers en andere personen die zich met veiligheid en gezondheid op het werk bezighouden, vroegtijdig wijzen op nieuwe en opkomende risico’s en arbeidsgerelateerde ziekten. In het rapport worden er een aantal succesvolle waarschuwings- en bewakingsmethoden uit de EU en daarbuiten grondig geanalyseerd.

Er wordt nagegaan hoe deze methoden door andere landen kunnen worden overgenomen of hoe aan bestaande monitoringsystemen een waarschuwingsfunctie kan worden toegevoegd. Een van de conclusies van het rapport is dat het van vitaal belang is dat beter wordt gecommuniceerd over hoe waarschuwings- en bewakingssystemen kunnen bijdragen aan empirisch onderbouwde preventie en beleidsmaatregelen. Het is ook heel belangrijk om de mensen die de informatie voor het systeem aanleveren, te blijven motiveren, voldoende politieke ondersteuning en financiële middelen ter beschikking te stellen en internationale samenwerking en gegevensuitwisseling in de EU aan te moedigen.

Meer informatie

op de website van EU-OSHA: