In twee nieuwe rapporten van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) over de gezondheidsrisico’s van een statische werkhouding wordt ingegaan op langdurig zitten en staan op het werk.

Ons lichaam heeft beweging nodig om goed te functioneren: het vermijden van statische houdingen is belangrijk om aandoeningen aan het bewegingsapparaat en andere gezondheidsproblemen te voorkomen.

In de rapporten van EU-OSHA wordt aandacht besteed aan welke werknemers het meest kwetsbaar zijn, welke richtsnoeren gelden voor zitten en staan op het werk en hoe werkgevers risico’s kunnen voorkomen en werknemers kunnen helpen meer te bewegen.

De rapporten en de bijbehorende samenvattingen zijn beschikbaar op de website van EU-OSHA: