Eind mei 2024 start het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het hoofdveldwerk voor de vierde editie van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER).

De enquête duurt tot oktober 2024 en wordt gehouden in meer dan 40.000 bedrijven van allerlei groottes en sectoren in 30 landen. De enquête gaat na hoe op Europese werkplekken in de praktijk wordt omgegaan met risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

Er wordt gekeken naar psychosociale risico’s, digitalisering en positieve en belemmerende factoren voor het beheer van VGW, om inzicht te krijgen in de manier waarop de participatie van werknemers op het gebied van VGW veilige en gezonde werkplekken in de hele Europese Unie zou kunnen bevorderen.

De eerste resultaten van ESENER 2024 worden begin 2025 gepubliceerd.

Meer info

op de website van EU-OSHA:

(Bron: EU-OSHA Highlights – mei 2024: Start van het hoofdveldwerk voor Esener 2024)