Werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat (of spier- en skeletaandoeningen (SSA’s)) worden niet alleen in verband gebracht met fysieke risico’s, maar ook met psychosociale risicofactoren, zoals baanonzekerheid en gebrekkige sociale ondersteuning.

In een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt onderzocht welk effect psychosociale risico’s hebben op de terugkeer van werknemers met een SSA naar het werk.

De conclusie luidt dat de belangrijkste factoren voor een succesvolle terugkeer naar het werk onder meer bestaan uit een holistische risicobeoordeling van fysieke en psychosociale risico’s, een uitgestippeld re-integratieprogramma, het betrekken van de werknemer bij het proces en een positieve en ondersteunende werkomgeving. In de nota worden de beginselen van goede praktijken besproken met behulp van voorbeelden uit verschillende sectoren.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA:

Voor meer informatie over het voorkomen en beheersen van SSA’s, bekijk de website over de campagne "Gezond werk: verlicht de last! 2020-2022".