De sociale partners van de bouwsector vragen in een gemeenschappelijke verklaring van 10 oktober 2022 om een halt toe te roepen aan sociale dumping en oneerlijke concurrentie binnen de sector. De sociale partners stellen dat, ondanks het in 2015 overeengekomen Plan voor Eerlijke Concurrentie, het fenomeen van oneerlijke concurrentie nog steeds blijft bestaan.

De tekst van het Plan voor Eerlijke Concurrentie (2015) is beschikbaar op de website van de Bouwunie: Plan voor eerlijke concurrentie: 40 concrete maatregelen voor de bouwsector 8 juli 2015 (PDF, 568,53 KB).

De gemeenschappelijke verklaring van 10 oktober 2022 vraagt een verhoging van het aantal inspecteurs en arbeidsauditoren en stelt een aantal speerpunten voorop:

  • De huidige regels dienen te worden toegepast en gecontroleerd.
  • Datamining (kruising van databanken tussen overheid en sector) dient optimaal te worden ingezet ter ondersteuning van gerichte acties.
  • Uitwisseling en samenwerking van de inspectiediensten en arbeidsauditoraten.
  • Opsporing en specifieke benadering van zware inbreuken (hoofddoel van de speciale cel), zonder afbreuk te doen aan de reguliere werking van de inspectiediensten.
  • Bewaking en controle van de verticale keten van onderaannemers (d.m.v. de aangifte van werken).
  • Erkenning van de aannemers en controle hierop door de publieke opdrachtgever. Meer informatie hierover op de website van de FOD Economie: Erkenning van aannemer.
  • Wettelijke verankering van het sectorale identificatiemiddel de “ConstruBadge”. Meer informatie op de website van Constructiv: ConstruBadge.
  • Permanente aandacht voor het welzijn en de veiligheid van alle werknemers op de bouwplaatsen. Hiervoor nam de sector recent een aantal belangrijke beslissingen, met name een basisopleiding veiligheid voor alle werknemers actief op de bouwplaatsen, alsook aanbevelingen rond het taalgebruik op de werven. Meer informatie over deze acties is beschikbaar op de website van Constructiv:

Lees de volledige verklaring op de website van:

De ‘European Federation of Building and Woodworkers’ (EFBWW) heeft de laatste jaren ook wat actie ondernomen. Meer informatie is beschikbaar op de website van de EFBWW:

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is een strategisch orgaan dat op basis van de kennis en inzichten van 5 inspectiediensten en wetenschappelijke ondersteuning een visie ontwikkelt op sociale fraudebestrijding en deze vertaalt in concrete strategieën.

Op de website van SIOD kan men bovendien informatie vinden over de diverse protocollen en checklists. Er wordt ook een link gemaakt naar het meldpunt eerlijke concurrentie.

Inbreuken op het arbeidsrecht, vastgesteld door arbeidsinspecteurs, worden vervolgd via het Sociaal Strafwetboek (SSw). Meer informatie hierover op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: Strafrechtelijke vervolgingen.

Op 18 september 2022 organiseerde SIOD de Dag tegen de Sociale Fraude. Meer informatie hierover op de website van SIOD: Dag tegen de sociale fraude.

Hoe inspecties eruit kunnen zien en in welke omstandigheden arbeidsinspecteurs terecht kunnen komen, werd recent geïllustreerd in een aflevering van de VRT-reeks “politie 24/7”. De reeks speelt zich af in de politiezone Antwerpen, waar diverse teams worden gevolgd. In aflevering 5 van seizoen 3 begeleidt het wijkteam de arbeidsinspectie (AD TSW) tijdens hun controle op handelszaken. Bekijk de video op de website van de VRT: Politie 24/7 - Aflevering 5 (Seizoen 3).

Relevante BeSWIC-berichten

Op deze BeSWIC website verschenen in het verleden al enkele berichten over de bouwsector. Hieronder enkele voorbeelden:

Met de zoekterm “bouw” kunnen nog veel meer artikels op BeSWIC gevonden worden.