De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een bijgewerkte versie van de brochure uit de reeks SOBANE-strategie over brand- en explosierisico's gepubliceerd.

De methodes voor Observatie en Analyse bleven actueel en werden maar in beperkte mate gewijzigd. Alle informatiebladen werden wel volledig herzien. Daarnaast werden er enkele updates gedaan, vooral naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving en de normen, en nieuwe fiches opgesteld.

De bijgewerkte brochure is beschikbaar op deze BeSWIC website, in de thema’s SOBANE risicoanalyse strategie (onder Sobane-strategie toegepast op RISICO'S VAN BRAND OF EXPLOSIE) en Brandpreventie (onder Brandpreventie - Tools), of rechtstreeks via de website van de FOD Werkgelegenheid: Risico's van brand of explosie - Reeks SOBANE-strategie.

Over de SOBANE-strategie

De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld als hulpmiddel voor een dynamisch en doeltreffend risicobeheer. Zij omvat vier interventieniveaus (Opsporing (Screening), OBservatie, ANalyse, Expertise) en laat toe om op gestructureerde wijze de middelen en de competenties aan te wenden van de werknemers en zo nodig van specialisten (bij het Analyseniveau) en van experten (bij het Expertiseniveau), rekening houdend met de complexiteit van de problemen.

De eerste niveaus, Opsporing en Observatie, zijn gebaseerd op een participatieve benadering die rekening houdt met de kennis van de betrokken werknemers over hun eigen arbeidssituatie. De werknemers worden ertoe aangezet om over de problemen en de mogelijke oplossingen na te denken.

De Analyse en Expertise niveaus worden zo nodig aangewend voor de moeilijk in te schatten en op te lossen problemen. Die worden grondig onderzocht door specialisten (preventieadviseurs) en experten (bv. universiteitsprofessoren). Hun technische en wetenschappelijke kennis en hun terreinervaring zijn een aanvulling bij de praktische kennis van de werknemers over hun werksituatie.

Meer informatie in het thema SOBANE risicoanalyse strategie.