De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) biedt sinds 2021 onder de noemer “ILO Voices” op haar website een digitaal platform waarin verhalen van mensen uit het hart van het arbeidsleven aan bod komen.

In twee recente uitzending van de ILO-podcast, met als titels “Is there a place for grief at work?” in het Engels) en "Y a-t-il une place pour le deuil au travail?" (in het Frans), wordt er gesproken over omgaan met rouw op de werkvloer.

In de eerste uitzending deelt Lizzie Pickering, wier zoon Harry in 2000 overleed, de lessen die ze heeft geleerd uit haar eigen ervaringen en die van anderen.

Tijdens de podcast wordt nagegaan hoe je je kunt aanpassen aan veranderingen en door kunt gaan met werken na verlies, niet alleen bij overlijden, maar ook bij een medische aandoening, echtscheiding of een verandering van baan. Is verlies alleen een persoonlijke zaak of moet het ook op het werk aan de orde komen? Wat kunnen werkgevers en collega's doen om mensen te steunen als ze gestrest of depressief zijn?

Vaak willen anderen wel helpen, maar weten ze niet hoe ze met dit soort heftige emoties moeten omgaan. Hierdoor voelen zij die lijden zich alleen en gefrustreerd. Tijdens het gesprek gaat men na of er richtlijnen voor het omgaan met rouw op de werkplek bestaan: Wat is de impact van een werkplek waar goed met rouw wordt omgegaan, in vergelijking met een werkplek waar dat niet het geval is?

Beluister deze podcastaflevering in het Engels op de website van de IAO: Is there a place for grief at work?.

In de tweede podcastaflevering gaat men na hoe een doeltreffend beleid voor het omgaan met rouw op het werk kan worden opgezet, hetzij in ondernemingen, hetzij op het niveau van de overheid. Op die manier kan men concrete oplossingen bieden voor dit vraagstuk met grote psychosociale implicaties, dat ook een belangrijk probleem voor de gezondheid op het werk vormt.

Beluister deze podcastaflevering in het Frans op de website van de IAO: Y a-t-il une place pour le deuil au travail?.

Andere informatiebronnen rond rouw

Heel wat organisaties bieden werknemers en werkgevers informatie rond (het omgaan met) rouw(en) op de werkvloer.

De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Mensura biedt op zijn website een aantal artikels en een brochure rond het thema aan:

De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk IDEWE geeft in volgend artikel meer informatie over het omgaan met rouw en de rol van begeleiding en “waarderend leiderschap”: Rouw mag geen olifant in de kamer worden.

Op de website van IDEWE vindt men ook volgend artikel over het verlies van een collega: 70% meer oproepen voor opvang na schokkende gebeurtenissen.

De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk COHEZIO heeft 2 infofiches gemaakt over rouw:

Ook de Vlaamse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling (VDAB) geeft in volgend nieuwsbericht op zijn website enkele tips: Rouwen op het werk.

De Zelfmoordlijn 1813 kreeg in het verleden wel vaker de vraag welke acties aanbeveling verdienen om de getroffen nabestaanden op de werkvloer van iemand die uit het leven stapte door zelfdoding optimaal te informeren, op te vangen en te ondersteunen. Men ontwikkelde daarom een informatiebrochure voor, die beschikbaar is via de website van de Zelfmoordlijn: Rouwen op de werkvloer.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be. Nood aan een gesprek? Dan kan je 24/7 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. Je kan ook chatten via tele-onthaal.be.

Op de Arteveldehogeschool werd door Xenia Geysemans onderzocht hoe werkgevers rouwende werknemers beter kunnen ondersteunen. Op de website Wetenschap Uitgedokterd reikt zij in een video alvast 4 concrete tips aan: Rouwen op het werk: waarom blijft het doodstil?.

Uitbreiding van het rouwverlof

Via de wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof, werd de regeling inzake het klein verlet ingeval van overlijden (“het rouwverlof”) in belangrijke mate gewijzigd. De betrokken wet trad in werking op 25 juli 2021.

Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Uitbreiding van het rouwverlof – klein verlet wegens overlijden.