Kanker veroorzaakt jaarlijks meer dan 100.000 overlijdens en is de belangrijkste arbeidsgerelateerde doodsoorzaak in de Europese Unie (EU). Op 25 mei 2016 hebben zes Europese organisaties een overeenkomst gesloten waarmee zij er zich toe verbinden om vrijwillig een actieprogramma op te zetten om de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de arbeidsplaats meer onder de aandacht te brengen en goede praktijken te delen: de zogenaamde ‘Routekaart voor kankerverwekkende stoffen’.

Lidstaten, sociale partners, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en andere Europese actoren worden aangemoedigd om eraan deel te nemen. Tot nu toe zijn er meer dan 16 landen van de EU en 1.000 personen en organisaties tot dit programma toegetreden.

In heel Europa worden er frequent evenementen georganiseerd waar de partners hun kennis kunnen delen en nieuwe benaderingen kunnen worden besproken om de risico's bij het werken met kankerverwekkende stoffen te beheren. Hopelijk zal een grotere bewustwording leiden tot innovaties in de productieprocessen waarbij kankerverwekkende agentia door minder gevaarlijke stoffen worden vervangen.

Meer informatie en de video hierover is beschikbaar op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk: Routekaart voor kankerverwekkende stoffen.