De "Roadmap on carcinogens" is een vrijwillig actieplan van belangrijke Europese organisaties voor de sensibilisering rond de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek en voor de uitwisseling van goede praktijken. Word één van de vrienden van de ‘Roadmap’ en ondersteun dit actieplan. Nu de ‘Roadmap community’ snel groeit, ontvangen de vrienden van het initiatief een eerste nieuwsbrief over de recentste ontwikkelingen.

Meer informatie