Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseert het Belgische focal point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een studievoormiddag over het preventieprincipe STOP (Substitutie, Technische maatregelen, Organisatorische maatregelen en Persoonlijke beschermingsmiddelen), dat zal geïllustreerd worden aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Kanker is de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde sterfte in de Europese Unie (EU). Het identificeren van slimme oplossingen en het delen van goede praktijken tussen bedrijven en organisaties kan een enorm verschil maken. Het zou de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen verminderen en het zou de overlevingskansen van veel werknemers vandaag en morgen verbeteren.

Om de problematiek van kankerverwekkende stoffen op het werk aan te pakken werd de Roadmap on carcinogens gecreëerd, een pan-Europees vrijwillig actieschema om het bewustzijn over de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek te vergroten en goede praktijken uit te wisselen.

België neemt actief deel aan de nieuwe Roadmap-strategie, die werd gelanceerd in 2020 in Berlijn en zal toekomen in 2024 in Brussel tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

Programma

  • 8:30 – Onthaal met koffie
  • 9:00 – Inleiding: de hiërarchie van de preventiemaatregelen STOP - Lieve Ponnet - Afdeling van de Normen van het welzijn op het werk - FOD Werkgelegenheid
  • 9:15 – Het belang van substitutie - Aline Demortier - Controle van het Toezicht van het welzijn op het werk - FOD Werkgelegenheid
  • 9:40 – Voorbeelden van apparatuur en goede preventiepraktijken voor het beperkt gebruik (wegen, doseren, extruderen) van gevaarlijke stoffen (CMR, nanomaterialen, fijne poederdeeltjes, enz.) in gesloten of halfgesloten systemen- Pierre Depret – Solvay
  • 10:00 – Voorbeelden van gesloten systemen uit de halfgeleiderindustrie - Nausikaä Van Hoornick – Imec
  • 10:20 – Pauze
  • 10:40 – Het belang van het correcte gebruik van collectieve en individuele beschermingsmiddelen - Dimitri De Coninck en Elke De Vits - Controle van het Toezicht van het welzijn op het werk – FOD Werkgelegenheid
  • 11:10 – Veilig werken met farmacologische stoffen binnen Janssens Pharmaceutica - Michel Vangeel – Janssens Pharmaceutica
  • 11:35 – Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): Hoe men ze op de juiste manier gebruikt en onderhoudt - Emmanuelle Boilan – Wakari
  • 12:00 – einde

Simultaanvertaling wordt voorzien

Meer info

De studievoormiddag vindt plaats in Hotel NH Berlaymont, Karel de Grotelaan 11/19, 1000 Brussel. Meer info en inschrijvingen via de website van EU-OSHA: Roadmap on Carcinogens event 10/10/2023: “STOP”.