Op 12 en 13 juni organiseerde het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie het slotevenement van de “Roadmap on carcinogens”. Tijdens dit evenement werd de tweede fase van de Roadmap formeel afgesloten en werd de Roadmap on Carcinogens 3.0 gelanceerd.

Er werd aan de partners van de Roadmap een stand van zaken gegeven over de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen en werd er teruggekeken op wat er tijdens de 2de editie van de Roadmap was gerealiseerd. Er werd ook besproken wat er nog gedaan moet worden, vooral voor de manier waarop de resultaten van de Roadmap verder geconsolideerd en geïmplementeerd kunnen worden. Daarnaast werden de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap voorgesteld over de preventie van kankerverwekkende stoffen op het werk.

Geert De Poorter, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, sprak onder meer over het belang van data:

Up-to-date data zijn nodig, niet enkel toxicologische data maar ook betrouwbare data over blootstelling, om op die manier de efficiëntie van de aangepaste maatregelen te kunnen beoordelen op elke werkplaats, maar ook om wetgeving te ontwikkelen en te evalueren.

Met deze conferentie benadrukte het Belgische voorzitterschap het belang van de strijd tegen werkgerelateerde kanker en bevestigde het opnieuw het eigen engagement voor de Roadmap on Carcininogens. De preventie van werkgerelateerde kanker blijft een prioriteit die moet worden aangepakt door een gezamenlijke inspanning van overheden, sociale partners, experts, werkgevers en werknemers.

Herbekijk de conferentie op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid:

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/m08wZCsAJLU

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/RFfb3S0eW7s

 

Bekijk ook het interview met Brenda O'brien (Senior Brussels Liaison Manager EU-OSHA) en Frank Dehasque (Belgisch focal point manager EU-OSHA bij de FOD Werkgelegenheid) op X : Roadmap on Carcinogens Event.

Blijvende betrokkenheid in heel Europa

Met de ondertekening van het verdrag hebben 9 EU-lidstaten, BusinessEurope, de European Trade Union Confederation (ETUC), het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en de Europese Commissie opnieuw hun betrokkenheid bij dit vrijwillige EU-actieplan ter bescherming van werknemers tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk bevestigd.

Daarnaast kon de Roadmap twee nieuwe partners verwelkomen, aangezien Ierland en het Noorse Nationale instituut voor gezondheid op het werk (Stami) hebben besloten zich bij het initiatief aan te sluiten.

Roadmap on Carcinogens 3.0

Bij het afsluiten van de Roadmap 2.0 tijdens het slotevenement in Brussel, werd meteen de Roadmap 3.0 gelanceerd. In deze nieuwe fase van de Roadmap ligt de nadruk op de verspreiding van informatie en tools waar ze ook gebruikt moeten worden: op de werkvloer zelf.

Een nieuwe website zal concrete antwoorden geven op vragen van werkgevers, werknemers en OSHdeskundigen over het werken met kankerverwekkende stoffen. Stefan Olsson, Deputy Director-General bij de DG Employment van de Europese Commissie, benadrukte het belang van de Roadmap met het oog op de toekomst:

Zonder de Roadmap en al het werk errond, zouden alle richtlijnen slechts grote symbolen gebleven zijn. De Roadmap zorgt ervoor dat het werkt voor de gezondheid van werknemers.

De Roadmap on Carcinogens: naar veiligere werkplekken

De Roadmap on Carcinogens is een vrijwillig EU-actieplan met als doel werknemers te beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek door middel van bewustmaking en door het uitwisselen van kennis en goede praktijken.

In de Europese Unie wordt bij ongeveer 120.000 mensen kanker vastgesteld als gevolg van kankerverwekkende stoffen op het werk, er sterven ook jaarlijks meer dan 100.000 mensen aan werkgerelateerde kanker. Daarom zijn initiatieven die onze werknemers beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen noodzakelijk.

De Roadmap on Carcinogens is in 2016 van start gegaan tijdens een conferentie in Amsterdam over de preventie van werkgerelateerde kanker, zes Europese organisaties bundelden de krachten voor een nieuw initiatief: een vrijwillig vierjarig actieplan om het bewustzijn over de risico's van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen te vergroten. Toen de eerste versie van het actieplan in 2020 in Berlijn afliep, werd besloten dat -hoewel de Roadmap goede vooruitgang had geboekt- een tweede editie nodig was. De Roadmap on Carcinogens 2.0 werd dus gelanceerd met als doel de impact van het actieplan te vergroten door 12 uitdagingen uit te voeren, wat zou resulteren in nieuwe tools, extra begeleiding en meer relevante informatie voor zowel bedrijven als werknemers. Met de lancering van de Roadmap 3.0 in Brussel werd het actieplan voor nog eens vier jaar vastgelegd.

Meer info: http://www.roadmaponcarcinogens.eu