Op 9 en 10 november 2020 werd de conferentie van het Duitse EU-voorzitterschap "STOP Cancer at Work" met succes georganiseerd. Het Duitse federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (BMAS) en het federale instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (BAuA) hebben de aandacht van de Europese Gemeenschap gericht op het nog steeds zeer relevante vraagstuk van werkgerelateerde kanker en sterfgevallen.

Tijdens deze onlineconferentie is de strategie voor 2020-2024 gelanceerd. Met nieuwe ambities en focus gaat de routekaart door met haar streven om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk te voorkomen.

Vanaf 2021 zullen er twaalf projecten starten om meer effect te sorteren, die allemaal moeten helpen voorkomen dat werknemers aan kankerverwekkende stoffen worden blootgesteld. Deze zogenaamde 'uitdagingen' zullen allemaal bijdragen aan het bereiken van de vier doelstellingen.

De uitdagingen worden geleid en uitgevoerd door kleine teams van Roadmap-partners. Ze hebben echter de inbreng van anderen nodig om te slagen. Daarom worden alle Roadmap-vrienden en relevante organisaties uit heel Europa uitgenodigd om zich bij een of meer van deze uitdagingen aan te sluiten en ze te helpen voltooien.

Meer informatie