De arbeidsinspectie voor het toezicht op het welzijn op het werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) organiseerde in het afgelopen jaar 2018 een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kaderde in de Europese campagne 2018 - 2019 “Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten!”, dat werd georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie (SLIC).