Het ziet ernaar uit dat telewerken voor veel organisaties ook na de COVID-19-pandemie een vast onderdeel van het werk wordt. Maar in hoeverre valt deze vorm van werk onder de wetgeving die werknemers beschermt?

In een nieuw rapport, gebaseerd op een enquête onder de nationale focal points van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en een literatuurstudie, wordt onderzocht hoe telewerken op Europees en nationaal niveau is geregeld en welke veranderingen en beleidsdiscussies zijn ontstaan in reactie op de pandemie.

De definitie van telewerk en het recht van werknemers om te telewerken en om offline te zijn, behoren tot de gebieden die worden aangepakt door wijzigingen in de nationale wetgeving en initiatieven die gericht zijn op een betere bescherming van werknemers na de COVID-19-pandemie.

Meer info op de website van EU-OSHA: