Het Antigifcentrum werd in 2020 65322 keer gecontacteerd voor advies. Dat is een stijging met 7,6% t.o.v. 2019. 86% heeft te maken met een blootstelling en 14% betrof het een vraag voor informatie. De stijging is voor een stuk toe te schrijven aan de covid-19 pandemie.

Wat leren de cijfers ons?

De grootste groep van de oproepen (met één derde) blijven de oproepen voor blootstelling aan geneesmiddelen. De groep van de chemische huishoudproducten kende een opvallende groei met 12,6% (11.000 oproepen in 2019 en 12.389 oproepen in 2020), deels toe te schrijven aan de COVID-19-pandemie. Er was ook een stijging van 9,3% van het aantal oproepen voor de groep cosmetische producten en voeding.

Een spectaculaire stijging met 62,7% stelt men vast in de groep van de biociden, waaronder de alcoholische handgels en reinigingsproducten behoren (3.177 oproepen in 2019 en 5.170 oproepen in 2020). Het aantal oproepen voor incidenten met alcoholhoudende handgels vervijfvoudigde (323 oproepen in 2019 tegenover 1.675 oproepen in 2020).

In de strijd tegen het coronavirus werd veel en frequent schoongemaakt. Mensen kochten grote hoeveelheden en veelal sterk geconcentreerde huishoudproducten. Deze werden thuis dan overgegoten in kleinere recipiënten, wat maakte dat mensen er accidenteel van dronken.

Het frequent poetsen bracht bovendien frequent (huid)contact met diezelfde producten met zich mee. Mensen gingen tevens producten mengen, wat een groot risico kan betekenen door het vrijkomen van chemische dampen. Ter illustratie, in 2020 kreeg het Antigifcentrum 46,1% meer oproepen voor bleekwater- en bleekwaterhoudende producten dan in 2019 (835 oproepen in 2019 tegenover 1.220 oproepen in 2020).

Meer info in dit nieuwsbericht op de website van het Antigifcentrum: 2020 bracht recordaantal oproepen voor Antigifcentrum.

Website en taken van het Antigifcentrum

De website van het Antigifcentrum geeft op een bevattelijke manier nieuwsberichten en diverse thema’s weer, waaronder een alfabetische lijst van vergiftigingen en een aparte rubriek over CO-vergiftigingen: Koolstofmonoxide.

Het aantal dodelijke ongevallen op jaarbasis ten gevolge van een CO-intoxicatie blijft hoog. In 2019 waren er 29 dodelijke ongevallen, terwijl in 2018 er 21 dodelijke ongevallen waren. Dit is te lezen in volgend nieuwsbericht: Aantal overlijdens door CO-intoxicaties blijft stijgen.

Er is ook een webpagina over acute intoxicaties van bepaalde stoffen waarbij een specifieke behandeling nuttig kan zijn met specifieke antidota: Behandeling van acute intoxicaties en antidota.

Het Antigifcentrum is voor België de instantie die verantwoordelijk is voor het ontvangen van gezondheidsgerelateerde informatie volgens artikel 45 van de CLP verordening. Het verplicht aan te geven urgentienummer in sectie 1.4 van het veiligheidsinformatieblad voor de aangemelde producten is 070 245 245, welke 24/24 bereikbaar is.