Het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2022 en trad in werking op 1 oktober 2022.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), op de pagina Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Op 3 oktober 2022 organiseerde de FOD Werkgelegenheid een webinar over de nieuwe regels voor re-integratie op het werk na ziekte of ongeval. Bekijk de video van het webinar op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid:

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/IhEI66izi6w

De presentatie die tijdens het webinar werd getoond, is beschikbaar via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Re-integratie 2.0. - PPT Valérie Vervliet (PDF, 1,30 MB).

Medische overmacht

Sinds de wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, die in werking trad op 28 november 2022, is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht losgekoppeld van het re-integratietraject. Er bestaat nu een bijzondere procedure om de medische overmacht te kunnen inroepen: Deze procedure wordt geregeld in artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet, én het nieuwe artikel I.4-82/1 van de codex.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: Bijzondere procedure medische overmacht.