Een nieuw rapport stelt het onderzoek naar telewerk tijdens de COVID-19-pandemie in 2020 en 2021 voor van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound). Het rapport onderzoekt veranderingen in het voorkomen van telewerk, de werkomstandigheden van thuiswerkende werknemers en veranderingen in de regelgeving met betrekking tot deze werkregeling.

De bevindingen wijzen op een enorme omslag als gevolg van de pandemie: in 2021 werkten 2 van de 10 Europese werknemers op afstand, een cijfer dat hoogstwaarschijnlijk niet vóór 2027 zou zijn bereikt als de pandemie niet had plaatsgevonden. De gezondheidscrisis ontketende het sociale en technologische potentieel voor flexibiliteit op het gebied van arbeidstijd en -plaats.

Sinds het begin van de pandemie zijn zowel de positieve effecten, zoals de bijdrage van telewerk aan een beter evenwicht tussen werk en privéleven, als de negatieve effecten, zoals minder sociale interactie en meer overwerk, duidelijker geworden. De toename van telewerk en het besef van de gevolgen ervan voor de arbeidsomstandigheden hebben ertoe geleid dat opnieuw aandacht wordt besteed aan een regelgevend kader, waarbij in verschillende lidstaten van de Europese Unie nieuwe regels voor telewerk zijn vastgesteld.

Lees het volledige verslag in het Engels op de website van Eurofound: The rise in telework: Impact on working conditions and regulations.