Het jaarboek “Living and working in Europe 2022” (“Leven en werken in Europa 2022”) biedt een momentopname van hoe de socio-economische omstandigheden de werkgelegenheid, arbeid en levenskwaliteit in Europa hebben veranderd volgens de verzamelde onderzoeksresultaten van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) in 2022.

Het jaar 2022 begon met voorzichtig optimisme. Europa krabbelde op uit twee jaar COVID-19 pandemie en NextGenerationEU stelde een plan op voor een herstel dat een sterke en duurzame toekomst vooropstelt. De Russische aanval op Oekraïne aan het begin van het jaar veranderde de situatie echter ingrijpend en zorgde voor nieuwe onrust op het hele continent.

Eurofound documenteerde het effect van de stijgende kosten van levensonderhoud en andere ontwikkelingen als gevolg van de oorlog op het economische en psychologische welzijn van de Europeanen. Het jaarboek voor 2022 bevat ook een samenvatting van de bevindingen van het door de stichting gevoerde onderzoek naar arbeidsomstandigheden tijdens de COVID-19-pandemie, de rapportering over werkgelegenheidstrends en het onderzoek naar de potentiële rol van de sociale dialoog in de groene en digitale transitie.

Lees het volledige verslag in het Engels op de website van Eurofound: Living and working in Europe 2022.

Ontwikkelingen inzake het arbeidsleven in de EU

Een afzonderlijke publicatie met de titel “Developments in working life 2022” omvat verslagen per land over de ontwikkelingen in het arbeidsleven in elk van de 27 EU-lidstaten en Noorwegen in 2022, gebaseerd op nationaal onderzoek en enquêteresultaten.

Meer informatie is beschikbaar op de website van Eurofound: Developments in working life 2022.