Sinds de COVID-19-pandemie en de opkomst van het telewerk heeft ook de term “hybride werk” zijn intrede gedaan. De term wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar situaties waarin werk wordt uitgevoerd vanaf twee locaties: op de gebruikelijke werkplek (normaal gesproken de bedrijfsruimten van de werkgever) en van thuis uit (of op een andere locatie).

In een recent rapport tracht de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) aan de hand van recente literatuur en bijdragen van het netwerk van Eurofound-correspondenten uit de hele Europese Unie duidelijkheid te scheppen over het concept.

Het rapport geeft een samenvatting van de belangrijkste debatten over hybride werk in de lidstaten en laat zien hoe hybride werk in heel Europa in de praktijk werd gebracht. De belangrijkste belemmeringen, uitdagingen, voordelen en kansen van hybride werk komen ook aan bod.

Lees het volledige verslag in het Engels op de website van Eurofound: Hybrid work in Europe: Concept and practice.