Het nieuwe rapport van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) evalueert de implementatie op de werkvloer van het “recht om offline te zijn”, ofwel het recht op deconnectie, aan de hand van gevalstudies op sector- en bedrijfsniveau, evenals het effect ervan op de gezondheid, het welzijn en de werk-privébalans van werknemers.

Eurofound definieert het recht op deconnectie als het recht van werknemers “om buiten werktijden het werk los te laten en geen werkgerelateerde elektronische communicatie aan te gaan, zoals e-mails of andere berichten”. Digitale technologieën hebben het voor veel werknemers mogelijk gemaakt hun werk overal en op ieder moment uit te voeren en dat heeft voor- en nadelen.

Potentiële voordelen zijn meer autonomie, een betere balans tussen werk en privéleven, verhoogde productiviteit en milieuvoordelen. Daar staat tegenover dat de voortdurende verbinding risico’s met zich meebrengt voor gezondheid en welzijn en voor conflicten zorgt in de balans tussen werk en privéleven, omdat werktijden langer worden en de grenzen tussen werk en privéleven vervagen.

Het rapport in het Engels en de samenvatting ervan in 22 talen, waaronder het Nederlands, zijn toegankelijk en kan vrij worden gedownload op de website van Eurofound: Het recht om offline te zijn: verkenning van bedrijfspraktijken.