Een recent rapport van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) onderzoekt de consequenties van digitale technologieën op de werkplek. Hierbij wordt gekeken naar de fundamentele rechten en ethische principes die het meest op het spel staan en de aspecten van arbeidsomstandigheden die het meest waarschijnlijk een impact zullen ondervinden.

Digitalisering brengt ingrijpende veranderingen teweeg in de manier waarop mensen leven en werken. Hoewel digitale technologieën ten goede kunnen worden aangewend en vooruitgang kunnen stimuleren, kunnen ze ook ethische vragen oproepen.

De werkplek is een belangrijke arena waar technologieën hun veranderingsvermogen tonen, maar blijft vaak onderbelicht in beleidsdebatten over ethiek en digitale technologieën. De implicaties van automatisering van werk en digitalisering van processen gelinkt aan arbeidsomstandigheden zijn verweven met ethische overwegingen. In datagestuurde, digitaal verbonden en geautomatiseerde werkplekken spelen nieuwe ethische kwesties op. Deze kwesties hebben bijvoorbeeld betrekking op het opslaan en beheer van persoonlijke gegevens, de transformatie van de rol van de werknemer en veranderingen in de aard van het werk, en onrust of angst onder werknemers die vrezen dat hun baan gevaar loopt.

Op basis van Delphi-onderzoeken, diepte-interviews met beleidsstakeholders en verkennende casestudy's draagt dit rapport bij aan de brede discussie over de ethische gevolgen van automatisering en digitalisering en de effecten van dergelijke technologieën op de arbeidsomstandigheden.

Lees het volledige rapport in het Engels op de website van Eurofound: Ethical digitalisation at work: From theory to practice.

Campagne “Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk” 2023-2025

Digitalisering vormt de focus van de campagne Veilig en gezond werken in het digitale tijdperk van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor de periode 2023-2025.

De campagne gaat na wat de gevolgen van de digitalisering voor werk en werkplekken zijn, en de daarmee samenhangende uitdagingen en kansen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

De campagne fungeert daarnaast als een platform voor de uitwisseling van goede praktijken en wordt opgezet rond vijf prioritaire gebieden:

  • digitaal platformwerk;
  • geavanceerde robotica en artificiële intelligentie;
  • werken op afstand;
  • slimme digitale systemen;
  • werknemersbeheer via artificiële intelligentie.

Meer informatie

Meer informatie over het onderwerp is beschikbaar op de website van EU-OSHA, in de rubriek Digitalisering van werk.

Op deze BeSWIC website zijn er in het verleden diverse berichten verschenen over digitalisering op de werkvloer. Hieronder enkele voorbeelden: