Het nieuwe rapport van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) bespreekt de digitale revolutie tot nu toe, plaatst het in de context van andere periodes van grote technologische vooruitgang en onderzoekt hoe technologische veranderingen in wisselwerking staan met veranderingen in instellingen.

Het rapport behandelt de drie belangrijke vectoren van verandering en de implicaties daarvan voor werk en werkgelegenheid:

  • de automatisering van werk;
  • de integratie van digitale technologie in processen;
  • de coördinatie van economische transacties via de digitale netwerken die bekend staan als 'platforms'.

Het rapport is beschikbaar in het Engels op de website van Eurofound: Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment.