Ons werk wordt in steeds hogere mate geautomatiseerd. Deze technologische vooruitgang biedt weliswaar nieuwe kansen, maar brengt ook ongekende uitdagingen met zich mee voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de toekomst.

In het kader van zijn vier jaar durende onderzoeksprogramma inzake digitalisering heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een initieel verslag gepubliceerd waarin artificiële intelligentie (AI) en geavanceerde robotica voor het automatiseren van taken op het werk worden getypeerd en gedefinieerd.

In het verslag worden daarnaast de huidige en mogelijke toekomstige toepassingen van deze technologieën in verschillende sectoren en voor diverse taken in kaart gebracht, van industrie- en magazijnrobotten tot AI-software in de gezondheidssector. Het bevat tevens een overzicht van de beleidsmaatregelen en strategieën die op het Europese niveau en in de lidstaten in het leven zijn geroepen.

Meer info

op de website van EU-OSHA:

(Bron: OSH News – april 2022: Geavanceerde robotica en artificiële intelligentie voor het automatiseren van taken op het werk: huidige stand van zaken en overwegingen uit VGW-oogpunt)