Meer dan een op de tien werknemers in de Europese Unie (EU) is werkzaam in de gezondheids- en maatschappelijke zorg, waaronder activiteiten vallen zoals medische zorg, thuiszorg en maatschappelijk werk. In deze sector doen zich vooral psychosociale risico’s veelvuldig voor, zoals een hoge werkdruk, geweld door derden, onregelmatige werktijden en een hoge emotionele werkbelasting. Deze risicofactoren kunnen gevolgen hebben voor zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van werknemers.

Een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt een overzicht van psychosociale risico’s in de sector en de prevalentie ervan en besteedt aandacht aan doeltreffende interventies om psychosociale risico’s op de werkplek in de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg te voorkomen, te verminderen en te beheersen.

Lees de volledige nota in het Engels op de website van EU-OSHA: Psychosociale risico’s in de gezondheids- en maatschappelijke zorg.

(Bron: EU-OSHA Highlights – september 2023: Zorgen voor zorgverleners: waarborgen van het psychosociaal welzijn van werknemers in de gezondheids- en maatschappelijke zorg)