Het naleven van de normen voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) is van fundamenteel belang voor de bescherming van werknemers. Het afgelopen decennium heeft veel veranderingen teweeggebracht in de structuur, de organisatie en de controle van het werk in de Europese Unie (EU).

Een rapport uit 2021 van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), dat nu ook beschikbaar is in het Nederlands, geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van het meest recente onderzoek van EU-OSHA naar een betere naleving van de regelgeving inzake VGW in de EU.

Het onderzoek heeft tot doel de verschillende soorten ondersteuning die beschikbaar zijn voor bedrijven en de effectieve strategieën en praktijken van VGW-toezichthouders onder de loep te nemen, met een overkoepelend overzicht en diepgaande studies waarin wordt nagegaan hoe de overheid, de marktwerking en toeleveringsketens (met bijzondere aandacht voor de agrovoedingssector en de bouwsector) naleving beïnvloeden.

Meer info

op de website van EU-OSHA:

(Bron: EU-OSHA News – mei 2022: Improving compliance with occupational safety and health regulations - translations now available)