Een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) onderzoekt waarom vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transseksuelen en interseksuelen) in het bijzonder risico lopen musculoskeletale aandoeningen (MSA).

In een uitgebreid overzicht onderzoekt EU-OSHA de prevalentie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat onder deze groepen, worden de daarmee samenhangende lichamelijke, psychosociale, individuele en organisatorische risicofactoren benoemd en gaat men na hoe werknemers het best beschermd kunnen worden.

Het verslag is gebaseerd op vraaggesprekken met deskundigen en focusgroepen met werknemers, en omvat een uitgebreide analyse van gevalsstudies en beleidsadviezen voor het voorkomen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij elk van deze drie groepen.

Meer info

(Bron: Occupational Safety and Health News - november 2021: Aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers: risicofactoren en preventie)