Sinds de COVID-19-pandemie is het nog urgenter geworden om aandacht te besteden aan werkgerelateerde mentale gezondheid. Een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bevat een uitgebreide analyse van Europese onderzoeken naar mentale gezondheid op het werk in de perioden voor, tijdens en na de pandemie.

Het rapport bevat gegevens uit de “Vinger aan de pols”-enquête van 2022, waarbij meer dan 27.000 werknemers uit alle lidstaten van de Europese Unie, IJsland en Noorwegen betrokken zijn, en biedt waardevolle inzichten om beslissingen te onderbouwen om werkgerelateerde uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid te voorkomen en aan te pakken.

Meer informatie is beschikbaar op de website van EU-OSHA:

(Bron: EU-OSHA Highlights – februari 2024: Ontdek het nieuwe verslag over mentale gezondheid op het werk na COVID-19)

Conferentie over Mentale Gezondheid en Werk

Op 30 en 31 januari 2024 vond in het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie een conferentie plaats die experts en beleidsmakers samenbracht om de uitdagingen aan te pakken die verband houden met de achteruitgang van de mentale gezondheid op Europese werkplekken.

De bedoeling was om innovatieve oplossingen of goede praktijken uit te wisselen. Er werd aandacht besteed aan de behoefte aan een geïntegreerde aanpak, een sterk wetgevend kader op Europees niveau, een betere anticipatie op toekomstige crisissen en het belang van de sociale dialoog.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

Lees ook de persmededelingen van de twee dagen van de conferentie:

Op deze BeSWIC-website

Meer informatie over het onderwerp is beschikbaar in het BeSWIC-thema Psychosociale risico's (PSR). Op die pagina vindt u allerlei informatie en praktische tools voor de aanpak van psychosociale risico’s op het werk.