Een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaat dieper in op het verband tussen blootstelling aan werkgerelateerde psychosociale risicofactoren en hart- en vaatziekten en geeft aanbevelingen ter preventie van deze aandoeningen.

Door betere toegang tot de gezondheidszorg is de beroepsbevolking over het algemeen gezonder dan degenen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten. De werkplek kan echter ook ziekten veroorzaken of verergeren.

Meer dan vier op de tien Europese werknemers maken melding van een toename van hun werkstressniveau sinds de COVID-19-pandemie. Dit blijkt uit de “Vinger aan de pols”-enquête van EU-OSHA. Meer informatie over deze enquête is beschikbaar op de website van EU-OSHA: Vinger aan de pols – Veiligheid en gezondheid op het werk na de pandemie.

In combinatie met andere psychosociale risicofactoren, zoals baanonzekerheid, lange werktijden en pesterijen op de werkvloer, wordt het risico op het ontstaan van hartaandoeningen en beroertes door deze hogere werkdruk groter.

Een holistische aanpak, dit wil zeggen een ondersteunende werkomgeving met aandacht voor een gezonde levensstijl, is de winnende formule voor bescherming tegen hart- en vaatziekten.

Lees de volledige nota in het Engels op de website van EU-OSHA: Het verband tussen blootstelling aan werkgerelateerde psychosociale risicofactoren en hart- en vaatziekten.

(Bron: EU-OSHA Highlights – maart 2023: Aandacht voor het verband tussen psychosociale risico’s op het werk en hart- en vaatziekten: minder stress voor een gezond hart!)