De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft een rapport gepubliceerd over de wetgeving en praktijk rond platformwerk. Het rapport draagt bij aan het proces dat kan leiden tot een nieuwe internationale arbeidsnorm om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren.

Het rapport, dat besproken zal worden op de Internationale Arbeidsconferenties van 2025 en 2026, geeft actuele informatie over de manier waarop landen omgaan met de kansen en uitdagingen die de groei van deze vorm van werk met zich meebrengt, door een beschrijving te geven van bestaande regelgeving en praktijken uit de hele wereld.

Het rapport bevat ook een vragenlijst waarmee regeringen wordt gevraagd hun mening te geven over de vorm, reikwijdte en inhoud van toekomstige arbeidsnormen. De regeringen wordt verzocht om met werkgevers- en werknemersorganisaties te overleggen over hun antwoorden op de vragenlijst en hun antwoorden uiterlijk 31 augustus 2024 in te dienen.

Lees het volledige rapport op de website van de IAO:

Meer informatie in volgend nieuwsbericht op de website van de IAO: Platform economy: New report on platform economy marks first step towards considering a new international labour standard.

Digitaalplatformwerk eerste prioriteitsgebied van de campagne “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving”

De campagne “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) richt zich momenteel op de wereld van het digitaalplatformwerk, het eerste prioriteitsgebied van de campagne.

Meer informatie in volgend BeSWIC-bericht: Digitaalplatformwerk eerste prioriteitsgebied van de campagne “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving”.