Een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) biedt een uitgebreid overzicht van de twee belangrijkste aspecten van arbeidstijd – werktijden en werktijdregelingen – en de effecten daarvan op het evenwicht tussen werk en privéleven van werknemers wereldwijd.

In de studie wordt onder ander het feitelijke aantal werkuren vergeleken met het gewenste aantal uren van de werknemers. Hieruit blijkt dat langer werken negatieve gevolgen heeft voor het gerapporteerde evenwicht tussen werk en privéleven van de werknemers.

Daarnaast geeft het verslag een overzicht van aan crisismaatregelen met betrekking tot arbeidstijd die door regeringen en bedrijven tijdens de COVID-19-pandemie zijn genomen, zoals werkverdeling, werktijdverkorting en telewerk. Men toont hierbij hoe deze maatregelen hebben geholpen om organisaties te laten functioneren en werknemers aan het werk te houden.

Lees het volledige rapport in het Engels op de website van de IAO: Working Time and Work-Life Balance Around the World.