In een nieuw rapport van het Europees netwerk van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt de aandacht gevestigd op de veiligheids- en gezondheidsrisico's voor havenarbeiders die in aanraking komen met ontsmette zeecontainers. Een belangrijke aanbeveling is ervoor te zorgen dat er een risicobeoordeling wordt uitgevoerd voordat de container wordt geopend en dat wetgeving met betrekking tot het etiketteren van containers wordt gehandhaafd.

Het rapport biedt een overzicht van de relevante wetgeving en hiaten in de huidige kennis op dit gebied. Het voorziet daarnaast in concrete voorbeelden en preventieve strategieën voor het verbeteren van de huidige praktijk en de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Meer info