De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een rapport gepubliceerd over de arbeidsomstandigheden van werknemers van verschillende leeftijden. Het rapport analyseert de rol van de werkomstandigheden voor de verschillende leeftijdsgroepen in de 28 EU-lidstaten aan de hand van de gegevens van de laatste Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS 2015).

In het rapport worden de arbeidsomstandigheden getoetst aan de factoren voor duurzaam werk over de levensloop heen, zoals de balans tussen werk en privéleven, gezondheid en welzijn, loopbaanvooruitzichten en werkzekerheid, autonomie, werkuren en psychosociale belasting op de werkplek. Het rapport onderzoekt ook de verschillen in arbeidsomstandigheden op basis van geslacht, beroep en land.

Meer informatie

Op de website van Eurofound, in het Engels: