Op 9 oktober 2023 keurde de Raad van de Europese Unie (EU) eerste conclusies goed rond de link tussen geestelijke gezondheid en werk. De tekst focust op de gevolgen van onzeker werk.

Volgens de Raad leed in 2022 27% van de werknemers in de Europese Unie aan stress, depressie en angst. De Raad wijst daarenboven op een toename van de blootstelling aan bepaalde risicofactoren gerelateerd aan stress en geestelijke aandoeningen na de coronapandemie.

De Raad richt zich in het bijzonder op het principe van onzeker werk, waaronder slecht betaalde en onbeschermde banen en gevolgen voor de geestelijke gezondheid. De Raad vraagt de Europese lidstaten dan ook om:

 • in te zetten op een goed werkgelegenheids­beleid dat onzekerheid bestrijdt;
 • de openbare systemen ter bescherming van de geestelijke gezondheid op het werk te versterken;
 • onderzoek naar geestelijke gezondheid op het werk te bevorderen;
 • de aanwerving of re-integratie van werknemers met geestelijke ­gezondheids­problemen te ondersteunen;
 • zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen bij het voorkomen van psychosociale risico’s op het werk.

Meer informatie en de conclusies zijn beschikbaar op de website van de Raad van de EU: Raad wil gevolgen onzeker werk voor geestelijke gezondheid aanpakken.

Campagne van de FOD Werkgelegenheid over psychosociale risico’s op het werk

Sinds 10 oktober 2023 voert de FOD Werkgelegenheid een informatie- en sensibiliseringscampagne op de sociale netwerken om bedrijven en preventieactoren te informeren over onze tools rond psychosociale risico's, die gratis beschikbaar zijn op deze BeSWIC-website.

De campagne richt zich op psychosociale risico's op het werk, waaronder:

 • Eenzaamheid en telewerken;
 • Alcohol en drugs;
 • Burn-out;
 • Pesten en ongewenst seksueel gedrag;
 • Stress;
 • Geweld en agressie.

De campagnewebsite voeljegoedophetwerk.be bevat informatie en hulpmiddelen voor werknemersvertegenwoordigers, welzijnsspecialisten en de hiërarchische lijn om psychosociale risico's te voorkomen en te beheren.

Deze tools zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:

 • Preventie;
 • Opleidingen en sensibilisering;
 • Rapporteringsmodellen;
 • Terug naar het werk.

De tools voor de aanpak van psychosociale risico's zijn te vinden op deze BeSWIC-website, in het thema Psychosociale risico's, onder de module "tools", of rechtstreeks op volgende pagina’s: