Blootstelling aan biologische agentia, zoals virussen en bacteriën, op de werkplek kan een reeks gezondheidsproblemen veroorzaken. COVID-19 is slechts het meest voor de hand liggende voorbeeld en er zijn een aantal sectoren waarin werknemers doorgaans een bijzonder risico lopen.

In een reeks discussienota’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk worden blootstelling en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen onderzocht in o.a. de volgende sectoren:

Deze nota’s, in eerste instantie gepubliceerd in het Engels, zijn nu ook beschikbaar is verschillende andere talen.