Medex bestudeerde de ziekteafwezigheid van federale ambtenaren in het jaar 2022 en publiceerde onlangs de belangrijkste cijfers.

De gegevens rond de medische oorzaken die aan de basis lagen van de ziekteafwezigheden bij ambtenaren worden besproken. In een laatste hoofdstuk worden de controles van de afwezigheden door de controle-artsen van Medex onder de loep genomen.

Bijkomende cijfers en gedetailleerde analyses zullen volgen in een uitgebreide studie in het voorjaar van 2024.

De publicatie is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid): Publicatie "Ziekteafwezigheid bij federale ambtenaren in 2022".

Vorige cijfers

De vorige jaren publiceerde Medex ook al cijfers (onder meer aan de hand van infographics). Lees volgende berichten hierover op de website van de FOD Volksgezondheid:

Meer info

In 2022 was er voor de eerste keer een uitgebreide studie over de jaren 2020 en 2021. Meer informatie hierover in volgend bericht op deze BeSWIC-website: Ziekteafwezigheid in de publieke sector.

In 2022 bracht Medex bovendien een studie uit over arbeidsongevallen bij ambtenaren (over de periode 2016-2020). Meer informatie hierover in volgende BeSWIC-bericht: Studie van Medex over arbeidsongevallen bij ambtenaren.

Bekijk voor meer informatie over re-integratie op de werkvloer zeker volgende webpagina’s: