In een reeks discussienota’s en artikelen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt het effect besproken dat psychosociale risicofactoren (zoals overmatige werkbelasting) kunnen hebben op de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen (MSA).

Een van de publicaties bespreekt het effect van de digitalisering op de blootstelling van werknemers aan fysieke risicofactoren (bijvoorbeeld repetitieve taken) voor werkgerelateerde MSA.

Daarnaast bespreken de publicaties de preventie van psychosociale risico’s en aandoeningen aan het bewegingsapparaat en presenteren goede praktijken voor een duurzame terugkeer naar het werk.

Meer info

op de website van EU-OSHA (in het Engels):

(Bron: EU-OSHA Highlights – oktober 2022: Psychosociale risicofactoren en aandoeningen aan het bewegingsapparaat: wat kunnen we leren over de impact van digitale technologieën, preventie en de terugkeer naar het werk?)