Bewustzijn kweken voor het belang van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) aan het begin van de loopbaan is van essentieel belang voor een duurzaam arbeidsleven. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) legt in een nieuwe rubriek op haar website uit wat het agentschap doet om VGW onder leerkrachten en studenten in het beroepsonderwijs te bevorderen.

Het OSHVET-project van EU-OSHA is bedoeld om meer bekendheid te geven aan VGW onder leerkrachten en studenten in het beroepsonderwijs en om praktische informatie en hulpmiddelen te bieden op regionaal en nationaal niveau in de Europese Unie, de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie en toetredingslanden.

Meer info

(Bron: Occupational Safety and Health Newsletter 230 - november 2021: Het Oshvet-project: veiligheid en gezondheid in het beroepsonderwijs)