In 2015 werd het “Prevention through pictures”-project gepresenteerd op het 31ste Internationaal Symposium over Veiligheid en Gezondheid in de Bouw in Seoul (Zuid-Korea). Het project is bedoeld om bouwvakkers op een sterk visuele manier bewust te maken van bepaalde gevaren en hen te informeren over correcte werkmethodes en preventiemaatregelen op de werf.

Zowel de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) als de ‘International Social Security Association’ (ISSA) brachten samen een brochure uit rond het onderwerp. Meer informatie hierover in het Engels op de website van:

Er zijn ook 43 korte filmpjes in 3 talen (Nederlands, Frans en Engels) gemaakt rond 11 risicovelden. Deze filmpjes, waarvan u in dit artikel een overzicht vindt, zijn zowel beschikbaar op de website van Buildingyourlearning van Constructiv als op YouTube.

In het kader van de problematiek van anderstaligheid, al dan niet als gevolg van detachering van arbeiders, is het goed deze filmpjes terug onder de aandacht te brengen.

De 43 preventiefilmpjes

Hieronder worden de 43 filmpjes opgelijst, onderverdeeld in 11 risicovelden, die gegroepeerd zijn rond 3 thema’s (bouwactiviteiten, organisatorische aspecten en middelen).

Er is ook een globale video rond algemene taken van de belanghebbenden, die terug te vinden is op de website Buildingyourlearning: Algemene taken van de stakeholders.

Daarnaast hebben Constructiv en Co-prev in het verleden een gezamenlijke poster gemaakt met een overzicht van de belangrijkste betrokken partijen in België. Meer informatie hierover in volgend bericht op deze BeSWIC website: Veilig en gezond samenwerken in de bouw: poster met overzicht van de belangrijkste betrokken partijen.

De filmpjes per risicoveld, via de website Buildingyourlearning van Constructiv:

Tegelijkertijd werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bestaande BeSWIC-bericht van 2015 over Tekeningen voor preventie in de bouw te actualiseren.

In dit bericht wordt ook verwezen naar Napo-films van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) rond bouwen:

Vermeldenswaardig is tenslotte het artikel op de website van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) over veiligheidsinterventies die werken of niet: Wat werkt in veiligheid: Het gebruik en de waargenomen effectiviteit van 48 veiligheidsinterventies.

Ander berichten op BeSWIC rond communicatie met beelden of in andere talen

Op deze BeSWIC website verschenen in het verleden al enkele berichten rond communicatie in de bouwsector:

Ook andere sectororganisaties, gebruiken soms beelden in affiches om te communiceren zoals Woodwize en de Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW).