Woodwize, het opleidingscentrum van de hout- en meubelsector, heeft 4 affiches en toolboxen rond veiligheid uitgebracht. Deze kunnen via hun website worden aangevraagd en gedownload.

Posters en toolboxen

Om het preventiegebeuren binnen de houtsector nog sterker onder de aandacht te brengen, doet Woodwize een beroep op de figuren Nina en Sam. De posters en toolboxen behandelen volgende 4 thema’s:

Die affiches en toolboxen zijn beschikbaar op de website van Woodwize: Preventiecampagne.

Woodwize

Woodwize is sedert 2017 de nieuwe naam van de door de sociale partners van de sector stoffering en houtbewerking in 1988 opgerichte Opleidingscentrum Hout (OCH).

Het richt zich tot werkgevers, werknemers, werkzoekenden, leerkrachten, leerlingen en scholen. Op hun website staan er thema’s onder de rubrieken Opleidingen, HR-advies, Veiligheid en Welzijn, Onderwijs en Projecten.

Meer informatie